linglord.com » RODO

wyœlij zapytanie

Tłumaczenia finansowe

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia farmaceutyczne

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia informatyczne

Tłumaczenia przysięgłe

Relacje inwestorskie

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia towarzyszące

Tłumaczenie przysięgłe

RODO

Otrzymują Państwo tę wiadomość, gdyż są Państwo klientem biura tłumaczeń LINGLORD albo zwrócili się Państwo do nas w celu uzyskania informacji. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas maili, prosimy o odesłanie informacji zwrotnej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania zlecenia. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane (w tym wysyłali wiadomości mailowe na ten adres), prosimy o odesłanie wiadomość z informacją o braku zgody. Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie e-maila bez otwierania załączników.

You have received this message as you are one of LINGLORD Clients or you have reached out to us in order to acquire some information. If you do not want to receive emails from us, we kindly ask you to send us a message with such feedback. Your personal details are processed in order to address your request. If you do not wat us to process your personal data (including us sending you messages at this email address), we kindly ask you to send us a message with information about a lack of such consent. This message and any files attached thereto are confidential. If you are not the intended recipient of this message, we kindly inform you that circulating or copying it, or any other action of the kind is forbidden and might be illegal. We kindly request that you inform the sender about it and remove this email without opening any attachments thereto.

O NAS  -   TŁUMACZENIA  -   KLIENCI   -   RODO   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -  DOŁĄCZ  -   MAPA STRONY  -   REGULAMIN  -   KONTAKT

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.  Wiecej informacji